Vertrouwenscontactpersoon

Sporten met plezier, je veilig en je welkom voelen is erg belangrijk! Helaas kunnen er situaties ontstaan waardoor je toch niet met plezier meer sport, misschien wel omdat je te maken krijgt met o.a. seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag. Een zeer vervelende situatie die we ook als vereniging niet goed keuren. Mocht je dit overkomen dan is dat erg vervelend en zou nooit mogen gebeuren. Daarom is het belangrijk om dit soort gebeurtenissen ten alle tijden te melden, zodat we ook als vereniging passende maatregelen kunnen nemen.  

Waar kun je met een melding naar toe: 

*Vertrouwenscontactpersoon; Voelt u zich niet prettig om de melding bij het bestuur te leggen dan kunt u contact opnemen met onze vertrouwenscontactpersoon, haar naam is Mala Kremer. Onze vertrouwenscontactpersoon zit niet in het bestuur van de vereniging en staat er onafhankelijk in, waardoor het voor u makkelijker kan zijn om bij Mala het verhaal te vertellen. Mala Kremer kunt u ten alle tijden mailen voor vragen, vermoedens, meldingen en klachten over seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag. (malasusantha@hotmail.com) Nadat u contact heeft opgenomen met Mala en uw melding kenbaar is gemaakt, wordt aan de hand van de melding gekeken welke vervolgstappen er kunnen worden genomen. Om uiteindelijk zelf te bepalen of u verdere acties onderneemt.